Latest

E-fatura yerine kağıt fatura düzenlemek

Sayı: 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu: Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile, şirketinizin elektronik
Read More

Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Faturalar

Sayı: 11395140-105[229-2014/VUK1-18343]-93876 12/11/2015 Konu: Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Fatura Hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, düzenlemiş olduğunuz 15/01/2014 tarihli iki adet e-Faturanın özel entegratörde oluşan fatura numarası
Read More

BİTKİ ÇAYLARININ TESLİMİNDE KDV ORANI

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı:21152195-130-592  24/09/2013 Konu:Bitki Çaylarının Tesliminde KDV Oranı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan,
Read More

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN İNŞAATLA İLGİLİ OLARAK DÜZENLENEN SÖZLEŞME VE HAKEDİŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KAĞITLARIN 5393 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA OLUP OLMADIĞI HK.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 16700543-155-25 22/04/2013 Konu:Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan inşaatla ilgili olarak düzenlenen sözleşme ve
Read More