Kategori: Gelir Vergisi

İLİŞKİLİ KİŞİDEN TEMİN EDİLECEK İKİNCİL SERMAYE BENZERİ BORÇ NİTELİĞİNDEKİ KREDİ FAİZLERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI VE FAİZLERİN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HK.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı:64597866-125[30-2013]-24 14/02/2013 Konu:İlişkili kişiden temin edilecek ikincil sermaye benzeri borç niteliğindeki kredi faizleri üzerinden yapılacak
Read More

GRUP ŞİRKETLERİNE ORTAKLIĞI BULUNAN ŞİRKET MÜDÜRLERİNE GENEL MERKEZCE BELİRLENEN DAĞITIM ANAHTARINA GÖRE ÖDENEN ÜCRETLERİN KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK İNDİRİLİP İNDİRİLEMEYECEĞİ HK

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı:62030549-KVK 6-742 21/05/2013 Konu:Grup şirketlerine ortaklığı bulunan şirket müdürlerine genel merkezce belirlenen dağıtım anahtarına
Read More